Spring naar hoofdcontent

De SIG wil graag bijdragen aan een goede (praktijk)opleiding van aankomende beroepskrachten in de gehandicaptenzorg. Daarmee investeren we immers in de toekomst van onze zorg en begeleiding voor mensen met een beperking.

Scholing en stage

We vinden het belangrijk dat het leren van zowel kennis als vaardigheden en beroepshouding gebeurt in de beroepspraktijk.

Hiertoe bieden wij stageplaatsen voor de beroeps-opleidende leerweg (BOL). Voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bieden we werk-leertrajecten. De SIG is door SBB gecertificeerd als leerbedrijf.

  • MBO Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg, niveau 4 ( PBMZ, voorheen PBGZ)
  • MBO Begeleider maatschappelijke zorg, niveau 3 (BMZ, voorheen BGZ)
  • HBO: SPH / MWD en Social work (stage voor de voltijd opleiding).

Werken en leren bij de SIG

Stagiaires (BOL) ontvangen een stageovereenkomst en een stagevergoeding volgens de afspraken in de CAO-Gehandicaptenzorg.

De SIG biedt werkleerplaatsen voor BBL-ers van de MBO opleidingen. Op diverse locaties (Wonen en Dagbesteding) zijn deze plaatsen beschikbaar.

Medewerkers die een BBL-traject volgen, ontvangen een arbeidsovereenkomst en een studieovereenkomst die aan elkaar gekoppeld zijn.

Je hebt een dienstverband van minimaal 21 uur per week en daarnaast ga je één dag per week naar school.

Bekijk onze BBL vacature

Geïnteresseerd in een stage?

Voor HBO opleidingen (HBO –SPH / MWD en Social work) zijn er mogelijkheden om stage te lopen binnen de teams van Gezinsondersteuning, Dagbesteding of op de woonlocaties.

Op MBO niveau bieden wij BOL stageplaatsen.

Bij onze stages krijg je naast je begeleider van school, ook ondersteuning van een vaste werkbegeleider.

Voor vragen over de leer- en stagemogelijkheden bij de SIG, kun je terecht bij onze praktijkopleider. Bereikbaar op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Telefoon: 0251 - 257 857
Email: praktijkopleider@sig.nu

Werken en leren bij de SIG